Home » GÜNÜN İÇİNDEN » Yeni anayasa da “memur” yok, sözleşmeli ve taşeron işçi var!..

Yeni anayasa da “memur” yok, sözleşmeli ve taşeron işçi var!..

Anayasa Uzlaşma Komisyonundaki burjuva partiler, 21 Ocak’ta TBMM Başkanlığına sunacakları “idari ve kamu hizmetleri” ilgili düzenleme tasarılarına son biçimlerini veriyorlar.

AKP’nin önerileri de basına sızmaya başladı.

AKP, yeni anayasada “memur” kavramını kaldırıp yerine daha esnek ve bulanık “kamu görevlisi” kavramı ile birlikte sözleşmeliler ve işçiler kavramını geçirerek, “kamu personel rejimi”ni de anayasa düzeyine çıkarmayı hedefliyor.

Mevcut anayasadaki “kamu hizmetinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle yürütülür” ibaresi yerine AKP, şu ifadeyi geçirmek istiyor:

“Madde 97- (1) Devletin ve diğer kamu tüzelkişilerinin yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği görevler, kamu görevlileri, sözleşmeli personel ve işçiler eliyle görülür.”

Bu tasarı ile mevcut anayasada var olan belli kamu kurumlarında memur çalıştırma zorunluluğu kaldırılmak, memur sayısı minimuma indirilmek ve kamu hizmetleri azami taşeronlaştırma ile, sözleşmeli ve taşeron işçilere geçirilmek isteniyor.

AKP’nin yeni anayasanın “idari ve kamu hizmetleri”ne ilişkin tasarısı, Diyanet dışında bir dizi idari, kamu ve meslek kurumunu da anayasal statüden çıkarmayı hedefliyor. Yeni anayasada RTÜK, YÖK, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu’nun anayasal statüsü kaldırılmak isteniyor. Ancak daha önemlisi, mevcut anayasal kamu kurumu niteliğindeki kamusal meslek örgütlerine de yeni anayasada yer verilmek istenmemesi.

AKP, daha önce 2004’te Ahmet Necdet Sezer tarafından veto edilmiş “Kamu Yönetimi Reformu Kanunu” ve “Yerel Yönetimler Reformu Kanunu”ndaki düzenlemeleri de yeni anayasaya taşımayı hedefliyor. Yerel yönetimlere kısmi idari ve mali özerklik öngörülürken, BDP’nin istediği “seçilmiş vali” düzenlemesi, tabii ki AKP tasarısında yer almıyor.

Burjuva partiler anayasa uzlaşma komisyonunda yer alan Kamu Yönetimi, Yerel Yönetimler, Personel Rejimine ilişkin anayasal düzenleme önerileri, 21 Ocak’ta netleşmiş olacak.

One comment

  1. Burjuva partiler anayasa uzlaşma komisyonunda yer alan Kamu Yönetimi, Yerel Yönetimler, Personel Rejimine ilişkin anayasal düzenleme önerileri, 21 Ocak’ta netleşmiş olacak. den miş.. netleşti mi acaba?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*