Home » GÜNÜN İÇİNDEN » Tufan Liceli’ye faşist devlet tarafından öldürülüşünün 44. yılında saygı ve sevgiyle

Tufan Liceli’ye faşist devlet tarafından öldürülüşünün 44. yılında saygı ve sevgiyle

70 li yıllar, bir çok hatayı bağrında taşımasına rağmen, Türkiye sınıf mücadelesinin en aktif, en etkili işçi emekçi halk ve devrimci gençlik mücadelesine tanık olunduğu dönemde, örnek gösterilen yerlerinden CEYHAN’da, halkın ve onun gençliğinin yiğit devrimci önderlerinden ve M.Fatih’lerin, İ.Gökhan Edge’ lerin yoldaşı ve THKO taraftarı, T U F A N L İ C E L İ ‘yi Faşist Polis Harun Şahin tarafından hedef gözetilerek tıpkı Tahir Elçi gibi, ensesinden vurularak katledilişinin 44.yılında saygı ve sevgiyle anıyoruz.TUFAN’nın dişe-diş, döğüşe-döğüşe ölümle kucaklaşması, Ceyhan işçi, emekçi halkı ve yiğit geçliği TUFAN’ı son yolculuğunda yanlız bırakmayarak,onu bağrına basarak ve bilincine kazıyarak Ceyhan devrim tarihine adını ilk sıraya yazdırmayı başardı. Yoldaşları,arkadaşları, dost ve sevenleri olarak bu yiğit devrimci önünde saygıyla eğiliyoruz. Ceyhan işçi, emekçi halkının onuru ve bilinci, Devrimci önder TUFAN LİCELİ ölümsüzdür!!!
Kahrolsun faşist burjuva diktatörlüğü!!!
Yaşasın devrim ve sosyalizm!!!

Devrimci Proletarya Okuru

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*