Home » DÜNYA » Total’da grev ve direniş

Total’da grev ve direniş

Dünyanın en büyük petrol tekellerinden biri olan Total, ekolojik dönüşüm adı altında işçi kıyımına hazırlanıyor. Total, “ekolojik dönüşüm” adı altında, Fransa’daki en büyük petrol rafinaj tesislerinden biri olan Grandpuits petrol platformunu dönüştürmeye başladıgını açıkladı. Bu dönüşüm 700 işçinin işten olmasına neden olacak ve birçok işçiyi de erken emeklilige zorlayarak başlıyor.

Bakmayın öyle şatafatlı ekolojik dönüşüm açıklamalarına, dönüşüm adı altında üretimi daha ucuz ülkelere kaydırıyorlar. Aynı Total Malezya’da, Uganda’da yapılacak petrol tesisleri için bir buçuk milyar euro ayırdıgını, Mozambik’te yapılacak başka bir ortak platform için altmış milyon euro ayırdıgını açıklıyor. Fransa’da ekolojik dönüşüm projesiyle göz boyarken iş gücünün ucuz oldugu, yaşamda kalmanın adeta ayrıcalıga dönüştügü ülkelerde hem ucuz işgücünden yararlanacak hem de ekolojik bilincin gelişkin oldugu alanlarda göz boyarken gözden uzak ülkelerden ekosisteme zehir yaymaya da devam edecek.

Bu “ekolojik dönüşümü” Fransa işçi sınıfı çok iyi tanıyor. Bu dönüşüm ve yeniden yapılanmanın iç içe geçtigi yıkıcı sürec France Telekom, EDF (elektrikli) demiryoları gibi büyük işletmelerde, yüzlerce işçinin intiharına ve intihar girişimi sonucunda sakat kalmasına yol açtı. Birçok işçinin sistematik tasfiye amaçlı yıllara yayılmış baskılar sonucu deprasyon hapları ve psikologlara bagımlı hale getirilmesine yol açtı. Bu yıkıcı (dönüşüm) yeniden yapılandırma süreçleri Telekom davasıyla 69 işçinin intaharında bizzat dönüşüm sürecini yürüten ceo’ları suçlu bulunarak çeşitli cezalara çarptırıldılar.

Şimdi benzer bir süreç daha sinsice “ekolojik dönüşüm” adı altında yürütülüyor. Total işçilerinin uzun yılar yaşamını ve saglıklarını kaybetme pahasına emek verdikleri işleri elerinden alınmak isteniyor. Total işçilerinin buna karşı 4 ocakta başlatıkları grev işçi sınıfının geniş kesimlerinin destegiyle devam ediyor. En son 4 Şubat’ta gerçekleşen genel grevin lokomotif sektörü Total işçileriydi.

9 Şubat’ta Total tekelinin merkezinin bulundugu eski göçmen semti yeni işçi sinıfını merkezi olan La Défense’ta işçiler geniş bir işçi destegini de arkalarına alarak toplandılar. Genel merkez önünde Total’i teşhir eden açıklamalar yaptılar ve kapısını zorlayarak içeri girme girişimi de dahil militan bir karşı koyuş örgütlediler.

Halen şu anda grev devam ediyor. Grevin diger rafinerilerde de iş yavaşlatma ve günlük iş durdurma şeklinde dayanışma eylemleri gerçekleşiyor.

Fransa’da tekeller pandemiyi yeniden yapılanma ve dönüşüm adı altında işten atmalar için fırsata dönüştürdüler. Pandeminin başlangıçından bu yana işçi çıkaran fabrikalar Michelin tekeli iki yıl içerisinde toplam 2300 işçi çıkaracagını açıkladı. Nonvegian hava yolu şirketi faaliyetlerini durduracağını açıkladı, sadece Fransa’da 2000 işçi çıkardı. Sanofi ilaç tekeli 400 işçisini işten çıkaracagını açıkladı. l’Equipe spor gazetesi ve dergilerinde çalışan işçilerini işten çıkarmaya hazırlanıyor. Poitou Liberty gurubuna baglı döküm fabrikası 292 işçisini işten çıkaracagını açıkladı. Qccorınvest hoteler zinciri 1900 işten çıkarmayı planladıgını açıkladı, bu sayının 770 Fransa’da olan işçiler.

Bunlar sadece tekel düzeyinde işten atmalar buna bir de daha küçük fabrika veya iş yerinde atılanları da ekledigimizde pandemi süreci çok yönlü olarak işçi sınıfı açısında virüsün sonuçlarından çok daha yıkıcı bir süreç yaşanmakta. Özellikle geleneksel üretim ilişkileri içerisinde işgücünü satan şimdi ellili yaşlarda olan işçiler tekeller tarafından gözden çıkarılmış durumda ve işten çıkarılan bu işçi kuşagının aynı ücret ve koşullarda yeniden iş bulması neredeyse imkansız, ömrünün geri kalan kısmını iş arayarak geçirecek, büyük bir yıkım dalgası büyük bir kalkışmanın da habercisi.

Fransa/Devrimci Proletarya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*