Home » DÜNYA » Soluthurn’da devrimci 1 Mayıs

Soluthurn’da devrimci 1 Mayıs

İsviçre Solothurn’da 1 Mayıs Pandeminin iki yıldır süren etkisi dolayısıyla “resmi” sendikal güçler tarafından iptal ediliyordu. Yine de 2020 de çeşitli politik gruplar ve taban insiyatifine dayanan sendikaların tekil olarak sokağa indiği bir yılın ardından Pandemi krizinin işçi sınıfının çalışma ve yaşam koşullarındaki etkileri, neo-liberalizmin özellikle sağlık siteminde yarattığı yıkım bağlamında daha gözle görülür biçimde 1 Mayıs gösterilerine de yansıdı. Geçen seneye oranla katılımların niceliği ve niteliğindeki gelişme gözle görülür oldu. Sokağa “izinsiz” çıkan gruplara özellikle Zürich’de müdahale sert olurken kimi yerlerde örn. Bern’de izin olmamasına rağmen müdahale olmadı.

Solothurn’da ise yürüyüşe izin verilmesine rağmen İsviçre Sendikalar birliği Solothurn şubesinin yürüyüşü düzenleyen Taban sendikaları (IWW Industrial Workers of The World, FAU Frei Arbeiter Union (Özgür işçiler Sendikası)), Kürt kültür derneği, Solothurn dayanışma derneği, UNIAJugend ın bulunduğu devrimci sendikal bloğa karşı bazen direk bazen de dolaylı olarak çok güçlü bir karalama kampanyası yürüttü. Yerel basına da yansıyan bu tartışma aslında Isviçre sendikalar birliğinin atıllaşmış, mücadeleden hali hazırda zaten uzaklaşmış niteliklerinin gün yüzüne çıkmasının yarattığı bir basınçtı. Resmiyette yürüyüşe katılmayan İsviçre Sendikalar birliği üyesi ve çoğunluğunu oluşturan UNIAnın gençlik örgütünün başından beri hem resmî hem de somut olarak devrimci 1 Mayıs komitesinden yana olan tavrında ısrar etmesi tartışmanın dozunu arttırdı. Neredeyse 1 Mayıs sabahına kadar açıklama yayınlayan SGB/Solothurn(İsviçre Sendikalar birliği) nin yaptığı 1 Mayıs etkinliğine 70-100 arası katılım olurken, Devrimci bloğun yaptığı yürüyüşe 300 e yakın kişi katıldı.

Ana pankartın “Krizin bedelini ödemiyoruz” olduğu yürüyüşün başında Solothurn devrimci 1 Mayıs komitesinin konuşması okundu. Konuşmada pandeminin derinleştirdiği krizden çıkmanın yolunun anti-kapitalist ve paralel olarak anti-faşist mücadeleyi yükseltmek olduğu vurgusu ön plandaydı. Yine sağlık ve gastronomi branşı çalışanlarının katılımı ve konuşması dikkate değerdi. Sağlıkçılar pandemi süresinde çalışma koşullarının ağırlaşmasının sadece alkışlarla çözülecek bir problem olmadığının hem ücret hem de mesleki haklar bağlamında radikal düzenlemelere ihtiyaç olduğunun altını çizdi. Kürt Derneği Türk devletinin NATO öncülüğünde son günlerde arttırdığı faşist baskılarına karşı mücadeleyi ortaklaştırma çağrısı yaptı ve HPG üyesi Sinan Mirxan nezdinde tüm devrim ve sosyalizm mücadelesinde yaşamını yitirenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*