Home » GÜNÜN İÇİNDEN » Mısır Bağımsız İşçi Sendikaları Bildirisi

Mısır Bağımsız İşçi Sendikaları Bildirisi

Mısır’da ayaklanmadan önce korporativist, sınıf işbirlikçisi bir sendikal anlayış hakimdi. “Mısır İşçi Sendikaları Konfederasyonu” adlı sendikal konfederasyona üyelik her işçi için yasayla zorunlu kılınmıştı, sendikal faaliyet devlete bağlı, geri ve düzeniçiydi, bırakın devrimci sendikal çalışmayı, herhangi bir bağımsız sendikal faaliyete dahi izin verilmiyordu. Aşağıdaki açıklama bu açıdan önem taşıyor. Talepsel formülasyonu açısından kimi anlamlı ifadelere sahip olmasına karşın devrimci sendikal yönü ve sınıf karşıtlığı karakteri zayıf olan bildiri, Mısır’daki işçi hareketinin bağımsız bir sendikal mücadele arayışının göstergesi olması yönüyle anlam taşıyor. Okurlarımızla paylaşıyoruz.

Mısır Bağımsız İşçi Sendikaları Bildirisi, Kahire, 19 Şubat 2011

Devrim-Özgürlük- Sosyal Adalet
Devrimdeki İşçilerin talepleri

25 Şubat Devriminin kahramanları! Son süreçte Mısır genelinde yüzbinlerce işçinin katıldığı grev, işgal ve gösterileri gören ve çeşitli sektörlerden gelen biz işçiler ve sendikacılar, Mısırlıların yaptığı, şehitlerin uğruna kanlarını döktüğü devrimin amaçlarının bir parçası olan işçi taleplerini biraraya getirmeyi gerekli gördük. Devrimin sosyal yanını teyit eden ve devrimin sahiplerinden alınmasını önleyecek adil taleplerimizi içeren bir işçi programı sunuyoruz.

25 Şubattan önce dile getirilen ve şanlı devrimin başlangıcını oluşturan işçi talepleri şunlardır:

1. Ulusal asgari ücretin ve emekli maaşlarının yükseltilmesi, gelirler arasındaki uçurumun kapatılarak devrimin ortaya çıkardığı sosyal adalet ilkesinin sağlanabilmesi için en yüksek gelirin en düşük gelirin 15 katından fazla olmaması, işsizlik maaşı ve enfilasyona göre belirlenecek sürekli gelir artışının sağlanması.
2. Sınırlar ve kısıtlamalar olmaksızın bağımsız sendikalar kurma hakkı ile sendikalar ve yöneticilerine yasal koruma tanınması.
3. Beden işçileri, büro işçileri ve tarım işçilerilerinin iş güvenliğinin sağlanması ve işten çıkarmalara karşı korunmaları. Geçici işçi süresiz çalışır hale getirmesi ve işten çıkarılan işçilerin işlerine iadesi. İşçilerin belirli süreli sözleşmelerle çalıştırılması için kullanılan tüm gerekçelerin bertaraf edilmesi.
4. Özelleştirilen bütün işletmelerin kamulaştırılması ve tasfiye edilmiş rejim altında ulusal ekonomimizi harap eden kepaze özelleştirme programının tamamen durdurulması.
5. İşletmeleri çökerterek satılığa çıkarılmalarına neden olan ve yolsuzluğa karışan bütün yöneticilerin görevlerinden tamamen uzaklaştırılması.
6. Gençlere iş fırsatları yaratmak için emeklilik yaşını aşan ve ulusal gelirin 3 milyarını iç eden danışmanların çalıştırılmasının önüne geçilmesi.
7. Fiyatları aşağıya çekebilmek ve yoksullara daha fazla yük getirmemek için mallar ve hizmetler üzerindeki fiyat kontrolünün yeniden uygulamaya konması.
8. Eski rejimin artıklarına ve işletmeleri çökerterek satılığa çıkarılmalarına neden olanlara karşı halen yapılmakta olan eylemler dâhil olmak üzere Mısırlı işçilere barış içinde grev, oturma eylemi ve gösteri düzenleme hakkı tanınması. Bize göre bu devrim gelirin adil dağıtımını sağlamazsa hiçbir anlama gelmeyecektir. Özgürlükler sosyal haklar olmadan eksiktir. Oy kullanma hakkı doğası gereği ekmek sahibi olma hakkına bağlıdır.
9. Artan üretim açısından sağlık hizmeti gerekli bir şarttır.
10. Eski rejiminin yozlaşmasının en önemli göstergelerinden biri olan Mısır İşçi Sendikaları Konfederasyonu feshedilmesi. Buna karşı alınmış hukuki kararların icrasının sağlanması, mal ve belgelerine el konması. Mısır İşçi Sendikaları Konfederasyonu liderlerinin ve üyelerinin mallarına ve yatırımlarına el konması.

İmzacılar:

Employee of the Meteorological Office, Ahmad Kamal Salah

Health Technicians Union, Hossam Muhammad Abdallah Ali

Nurse, Sayyida Al-Sayyid Muhammad Fayiz

Al-Fayyum Sugar Refinery, Ashraf Abd al-Wanis

Omar Effendi Department Store, Abd-al-Qadir Mansur

Future Pipes Co, 6th October City, Hafiz Nagib Muhammad

Egypt – Helwan Textiles Co., Muhammad Hassan

Tora Cement, Mahmud Abd-al-Munsaf Al-Alwani

Egyptian Commercial Pharmaceutical Co., Ali Mahmud Nagi

Hawamidiyya Sugar Refinery, Omar Muhammad Abd-al-Aziz

Egyptian Pharmaceuticals, Muhammad Galal

Suez Fertilisers Co., Shazli Sawi Shazli

Military Factory No.45, Muhammad Ibrahim Hassan

Military Factory No. 999, Wasif Musa Wahba

General Transport Authority, Gamil Fathi Hifni

Cairo General Contractors, Adil Abd-al-Na’im

Al-Qanah Rope Co., Port Sa’id, Ali Hassan Abu Aita

Information Centre, Hind Abd-al-Gawad Ibrahim

Information Centre, Hamada Abu-Zaid

Information Centre, Muhammad Khairy Zaid

General Authority for Cultural Centres, Hatim Salah Sayyid

National Postal Authority, Muhammad Abd-al-Hakim

International Ibex Co., Ahmad Islam

Military Factory 99, Tariq Sayyid Mahmud

Military Factory 999, Nabil Mahmud

Trade unionist, Mahmud Shukri

Military Factory 999, Ahmad Faruq

Military Factory 999, Osama Al-Sayyid

Future Pipe Industries, Yasir Al-Sayyid Ibrahim

Tannery workers, Mahmud Ali Ahmad

Future Pipe Industries, Abd-al-Rasul Abd-al-Ghani

Omar Effendi Department Store, Ali Al-Sayyid

Property Tax Collectors (RETAU), Kamal Abu Aita

Property Tax Collectors (RETAU), Ahmad Abd-al-Sabur

Property Tax Collectors (RETAU), Salah Abd-al-Hamid

Property Tax Collectors (RETAU), Mahmud Umar

Worker, Khalid Galal Muhammad

Petrotrade Co., Muhammad Zaki Isma’il

Suez Canal Co., Saud Omar

Suez Fertilizers Co., Kamal el-Banna

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*