Home » DÜNYA » Fransa’da işçi sınıfın en yoksul ve göçmen bileşenleri isyanda!

Fransa’da işçi sınıfın en yoksul ve göçmen bileşenleri isyanda!

Fransa’nın başta Paris olmak üzere bir çok kentinde 4 gecedir sokak gösterileri geçekleşiyor. Paris’in ilk göçmen mahallelerinden olan Villeneuve-la Garrenne semtinde polis motorsikletli bir genci durdurmak isterken kasıtlı olarak kapıyı açarak kaza yapmasına neden oldu. Buna tepki gösteren gençler sokaklara çıkarak polisle çatıştılar.

Çatışmalar dört gündür devam ediyor. Eylemin en önemli yanı aynı sefalet koşullarını paylaşan yoksul mahallelerde biriken bu genç öfkenin hızlı bir şekilde Fransa’nın bir çok kentine yayılıyor olması.

Bu Öfke Tanıdık

2000’li yıllardan bu yana belli aralıklarla Fransa’nın proleter ve yarı-proleter kent yoksulu semtlerinde öfke patlamasına tanık oluyoruz. Bu öfke patlaması neoliberal dönüşümle direk bağlantılı.

2003 yılında büyük gösterilerin oldugu Bobigny semtine Sarkozy giderek orda gösteri yapanlara parmak salayarak tehdit etmişti. O dönem Sarkozy o parmağı sadece gösterilere öfkelendiği için sallamamıştı.

1950’lerde ucuz işgücü ihtiyacına cevap olan göçmenlerin teneke evlerden çıkarılarak kentin dışında yapılan belediye konutlarına yerleştirildiler. O dönemki koşullarda göçmen işçiler için çalışmaktan daha büyük eziyet evden işe gitmekti. Sonra kentler büyüdükçe, bu belediye evleri geniş bahçe ve alanlarıyla kentin içinde kalan mahallelere dönüştü. 2000’lerde başlayan neoliberal dönüşüm sürecinde sermayenin ilk göz diktiği bu mahalleler oldu.

İlk elde yaptıkları, bu belediye evlerini özel sektöre devretmek oldu. “Sosyal devlet” imajı altında en çok övündükleri uçuz konutların zaman içerisinde kiraları hızla yükseltildi. Yoksulların belediyeye baş vurarak talep ettigi sosyal evler artık yok! Sermayenin sömürü ve soygun organizasyonda, bir işin ve iyi bir gelirin varsa tutabildiğin konutlara dönüştürüldü.

Büyük bir kısmı da yoksulları daha küçük şehirlere göç etmeye zorlayarak yıkıldılar ve yerlerine lüks evler yapıldı…

Bu konutlar yaklaşık 15 milyon insanın ikamet ettiği devasa işçi işsiz mahalleleri. Halen işsiz olan veya düşük ücretle güvencesiz çalışan göçmenler bu evlerde kalıyor.

Fransa’da genel sınıf mücadelesinin bir parçasına dönüştürülemeyen bu yoksul göçmen mahalleleri aynı zamanda hem gerici kültürlerin kendini yeniden ürettiği DHAŞ ve benzeri gerici örgütlenmelerinde kendine azımsanmayacak bir karşılık bulduğu, hem de uyuşturucu çetelerinin de üslenme alanlarına dönüştü. Kapitalist devlet yıllara yayılan bu sistematik zehirleme politikalarıyla, bir yanda da ikiyüzlüce, bu mahallelerin bir suç merkezine dönüştüğünü propaganda ederek ve hedef göstererek, ırkçılığı da körüklüyor. Fransa’daki ırkçılık da, buradan zeminini güçlendiriyor.

Bu semtlerde işsizlik, güvencesiz çalışma, yoksulluk ve sefaletin de merkezleri olmaya devam ediyor. Kent yoksuları bu semtlerde öfke biriktiriyor. Fransa solu hızlı bir şekilde sınıf mücadelesiyle bu semtlerdeki öfke birikiminin bağını kurmak zorunda. Bu öfkenin kaynağı neoliberal kapitalizmdir ortak hedefi de kapitalizm olmalıdır. Bu mahallelerde biriken işsizler ordusudur, güvencesiz işçilerdir, ağır ve en pis işlerde çalışanlardır. İşçi sınıfının önemli bir bileşenleridir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*