Home » GENÇLİK » Faşist katil Kırcı, “yeniden” serbest!

Faşist katil Kırcı, “yeniden” serbest!

9 Ekim ’78/Bahçelievler Katliamı’nda, 7 TİP’li öğrencinin katledilmesinin sorumlularından Haluk Kırcı, “yeniden serbest bırakma”lar zincirine yeni bir halka daha eklenmesiyle, tahliye edildi.

Faşist katil Kırcı, Bahçelievler’de, 7 devrimci öğrenciden ikisini tel ve yastıkla boğarak; üçünü evde kurşuna dizerek; ikisini Eskişehir yolunda katletmişti!

Katil, ’88’de idama “mahkum” edildi, ’91’de “şartlı” serbest bırakıldı. Serbest bırakıldıktan sonra, “yanlışlıkla” serbest bırakıldığı için yeniden “arama” çıktı, ’96’da “yakalandı” ve aynı gün “kaçtı.” ’99’da, yeniden “yakalandı” ve Susurluk’tan 4 yıla “mahkum” edildi. 18 Mart 2004’te, yeniden “yanlışlıkla” tahliye edildi. Ekim 2004’te Ukrayna’da “yakalandı.” 27 Mayıs 2010’da “yeniden” serbest bırakıldı…

7 kez idam cezasına “mahkumiyet”le başlayan; cezaevi yaşantısını, devlet tarafından verilen katliamcı operasyon görevlerini yerine getirmenin serbest giriş-çıkışlı dinlenme, sığınma evine çeviren bir faşist katil. Katliam gelenekli devletin, profesyonelleşmiş katillerinden biri; pek çok kanlı devlet operasyonunda kullanılan; iki yönlü sıkışılıp, hem katil Kırcı sıkışınca, hem de katil devletin operasyonel görevlendirici kademeleri teşhir olup şuçüstü yapıldıkça, vitrine konulunca, cezaevi tatiline çağırılan bir faşist katil.

Faşist katil Haluk Kırcı, “yeniden” serbest!
Komünistlerin, devrimcilerin, işçi sınıfının sınıf kini, asla üzerinden eksik olmayacak…
Faşizmin çözülüp, neoliberal gerici burjuva demokrasisinin kurulmakta oluşu, bize ne faşist katilleri, ne geleneksel devrimci, işçi, Kürt, Alevi, Ermeni katliamlarını, ne de sopayı tutan ve tüm bunların planlayıcısı ve sorumlusu bağımlı Türkiye sermayesini ve burjuvazisini unutturacak.

Affetmek ne, bağışlamak ne!

Bağımlı Türkiye kapitalizminin ve burjuvazisinin, zorla, zorlana zorlana, kaygılı titrek, toplumsal rejim değişikliğinin önümüze koyduğu tüm sınırları sınıfımızın gücüyle patlatmak; karşısına, uzlaşmaz karşıtı proletaryanın sosyalist demokrasisini koymak; hesabı, TÜSİAD’tan başlayarak, bağımlı burjuvaziye ve bütün olarak sermaye ilişkisine kesmek!

Ne, işçi sınıfı militanlığıyla ilişkilenip bütünlenemediği için çözülüp biçimselleşen, zemini kalmayan nafile “antifaşizm”, ne neoliberal burjuva demokrasisi; ne de ikisi arasında sallanıp eriyikleşmek; komünist hareket ile işçi sınıfının kaynaşıp bütünleşmesinin yolu, uğrağı, hedefi olarak, proletaryanın sosyalist işçi demokrasisi!

Faşist katil Kırcıgillerin, “yeniden”i bir yana, “serbest” kalmak ne, sınıfsal toplumsal kökünün kazınacağı, proletaryanın diktatörlüğü…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*