Home » GÜNÜN İÇİNDEN » ​KHK, direniş, nohut-pilav, KESK…

​KHK, direniş, nohut-pilav, KESK…

Kamudaki ihraç dalgası sadece eylem ve direnişlerle değil, aynı zamanda ihraç edilen kamu emekçilerinin yaşamlarını sürdürebilmek için farklı çabalarıyla da gündem oluyor. Son olarak, İhraç edilen KESK üyesi mücadele arkadaşımız eğitim emekçisi Mehtap Yörük’ün Diyarbakır’daki nohut-pilav tezgahının çok sayıda gazete ve internet sayfasında haber olması, madalyonun bir başka yüzünün varlığını daha görünür kılıyor. Bu çabaların kimilerince ‘direnişe sırt dönme’, kimilerince de ‘direniş’ biçiminde uçlaştırılarak ele alındığını görüyor, hali hazırdaki alan direnişleri ile kıyaslandığına tanık oluyoruz. En son twitter’de süren bir tartışmaya dair sayfa yönetimi olarak bir kaç söz söylemek istiyoruz.

Yeni bir iş bulan ya da kuran ihraç arkadaşlarımızın, OHAL ve KHK kıyımı karşısında mücadele etmedikleri  eksik bilgisi ve varsayımı üzerine yapılan  ilk değerlendirme yaşamın gerçekleriyle örtüşmüyor. İşsiz kalan arkadaşlarımızın birer ailesinin, çocuklarının ve ertelenemeyecek sorumluluklarının olduğunun unutulduğu bu değerlendirmelerde, onurlu bir yaşam sürme çabası yok sayılıyor. Emek gücünü bugüne kadar devlete satarak yaşamak zorunda olan kamu emekçilerinin, işten atıldıktan sonra yine emeğiyle geçinmeye çalışıyor olmasındaki doğal diyalektik ilişki görülemiyor. İster memur olunsun, ister işçi ya da seyyar satıcı fark etmez, hayat devam ediyor.  İhraçlara karşı eylemlerimizde sıkça kullandığımız “limon satarız, yine de boyun eğmeyiz” önermesinin hayata geçmesinden başka bir şey değildir yaşanan. Sorun, hayatın bu  normal akışında ortaya çıkan çabaların, bazı haber kaynakları ve sosyal medya hesaplarınca birer ‘direniş’, açılan işyerlerinin de ‘direniş mevzisi’ biçiminde uçlaştırılarak haberleştirilmesidir. 
Diğer yandan çok az sayıda insan ve zor koşullarda süren “İşimize geri dönmek istiyoruz” eylemlerinin bu tartışma üzerinden “solculuk” olarak tanımlanması ve hatta Veli Saçılık’ın yaka paça gözaltı fotoğrafının altına; “Faşist sisteme entegrede ısrar” yazılarak paylaşılması had bilmezlikten başka bir şey değildir. Başta Ankara, İstanbul, Bodrum, Düzce, Aydın, Malatya, Didim’de farklı biçimlerde süren onurlu direnişlerin bu tartışma sınırlarına hapsedilmesi haksızlıktır. Öykünülmesi ve öne çıkarılması gereken bu eylem ve direnişlerdir. Ölçütümüz ve yüzümüzü dönmemiz gereken yer de! Ancak bunun yolu, eylem ve direniş fotoğraflarıyla, nohut-pilav tezgahı fotoğrafını alt alta koyup kıyaslamak değildir. Ne Veli, Nuriye ve Semih’in, ne de Bakırköy ve Kadıköy’de ya da başka bir meydanda direnen arkadaşlarımızın direnişlerinin böylesi kaba kıyaslamalara ihtiyacı yoktur. Hala sokaklarda direnişin sesi duyuluyorsa,  hala iş arama ya da iş kurma yaygın bir çaba haline dönüşmemişse, yani hala umut varsa… Bu eylem ve direnişleri ısrarla sürdüren, bedenini açlığa yatıran, aylardır her gün gözaltına alınan arkadaşlarımız sayesindedir. 
Mutlaka bir tartışma yürütmek istiyorsak biçimde görünene değil, meselenin özüne bakarak doğru sonuçlara ulaşabiliriz. Tüm bu tartışmalara konu olan meselenin kökeninde, ihraç kıyımına karşı tüm fırsatlara rağmen güçlü, yaygın, güven veren ve sonuç alıcı bir mücadele programından yoksunluk vardır. Ne Semih ve Nuriye güçlü bir eylem dalgasına rağmen açlık grevini tercih etmektedir, ne de Mehtap öğretmen gürül gürül akan bir mücadele dalgasına rağmen nohut-pilav derdine düşmüştür. Kıyıcı bir saldırı karşısında aylar geçmesine rağmen asgari bir direnç merkezi yaratamayan, ihtiyacı karşılayacak bir dayanışma fonu dahi oluşturamayan bir sendikal önderliğin sonucudur tüm yaşananlar.  
1-2 Nisan’da Ankara’da gerçekleşecek olan “İhraç Kurultayı”nın önünde tüm bu yaşananları doğru zeminde tartışma ve yeni çözümler geliştirme sorumluluğu vardır. Aslolan kolektif mücadelenin  yeni araçlarla yaygınlaştırılması,  umudun tazelenmesi  ve etkin bir mücadelenin yürütülmesidir. 
Herkese kolaylıklar diliyoruz. Sevgi ve dayanışmayla…
İhraç edilen ve açığa alığa alınan kamu emekçileri Facebook sayfası

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*